aktiekapital

aktiekapital
share capital.

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • aktiekapital — ak|tie|ka|pi|tal sb., en, er, erne (værdien af samtlige aktier i et aktieselskab) …   Dansk ordbog

  • aktiekapital — s ( et) EKON summan av det nominella beloppet hos samtliga aktier i ett aktiebolag …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • tillgångar — • förmögenhet, egendom, tillgångar, kapital fin., bus., econ. • tillgångar, förmögenhet fin., bus., econ. • förmögenhet, aktiekapital • tillgångar, förmögenhet …   Svensk synonymlexikon

  • aktiebolagsregister — s (aktiebolagsregistret) EKON Bolagsverkets förteckning över alla aktiebolag i landet med uppgifter om varje bolags firma, styrelse, aktiekapital m.m …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • fondemission — s ( en, er) EKON det att ett företag ökar sitt aktiekapital och att varje aktieägare får fler aktier utan att det totala värdet av personens aktieinnehav förändras …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”